Εξειδικεύεται σε θέματα marketing, customer relationship management, sales.