Η REDCALL είναι εταιρεία με κύρια δραστηριότητα της την ανάπτυξη πελατολογίου με σημαντικά έργα σε εξέλιξη και υλοποίηση. Εξειδικεύεται στην εξυπηρέτηση πελατών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων καθώς διαθέτει τα μέσα και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την άμεση επίτευξη των στόχων της.

Οι σύγχρονες συνθήκες της εποχής και οι συνεχής αλλαγές στην Ελλάδα, έχει οδηγήσει την REDCALL να προσαρμόσει την στρατηγική της με σεβασμό προς το ανθρώπινο δυναμικό της, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη βιωσιμότητας της.

Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και το καλό κλίμα σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης κατατάσσει την RED CALL στις αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο.

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και χρησιμοποιεί τις νέες εφαρμογές για την παροχή υπηρεσιών. Διαθέτει επίσης 40 θέσεις εργασίας.

Το όραμα
Άμεση φιλοδοξία της REDCALL είναι η επιβράβευση και υποστήριξη των πελατών της, μέσα από υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.
Η εταιρεία εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες μεθόδους της τεχνολογίας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.
Εξειδικεύεται σε θέματα marketing, customer relationship management, sales.